- Combocharger -

Innowacyjne rozwiązanie

EV Charge postanowił połączyć innowacyjne rozwiązanie, jakim są słupy kompozytowe, z ładowarkami do samochodów elektrycznych. Combocharger to dwustanowiskowa stacja ładowania (2x7,4kW, gniazda Typ 2) dla pojazdów elektrycznych.

Ładowarka została zabudowana w kompozytowym słupie oświetleniowym. Takie rozwiązanie doskonale łączy możliwość ładowania pojazdów elektrycznych z funkcją oświetlenia punktu ładowania. Tworzony z kompozytów słup może mieć dowolny kształt i kolor. Architekci i projektanci mogą dopasować ładowarkę do aktualnej estetyki, więc może ona stać się elementem upiększającym przestrzeń publiczną.

Combocharger jest normalną ładowarką, dedykowaną dla klientów którzy pragną podnieść standard swoich obiektów, wpisując się w ogólne trendy związane z elektromobilnością i ekologią. Są również doskonałym rozwiązaniem dla lokalnych samorządów, zobligowanych ustawowo do rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Kompozyt to materiał przyjazny naszemu zdrowiu i środowisku

Badania zrealizowane w Skandynawii pokazują, że słupy metalowe podczas cyklu życia są bardzo szkodliwe dla ludzi i otoczenia, emitując różnego rodzaju metale.

- Produkty -

Poznaj szczegóły ładowarki Combocharger

Naszym celem jest dostarczenie innowacyjnych produktów, wspierających szybki rozwój elektromobilności. Umożliwiamy efektywną rozbudowę sieci ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem istniejącej oraz nowej infrastruktury oświetleniowej.

Zastosowanie


 • hotele
 • restauracje
 • obiekty sportowe
 • centra handlowe
 • budynki biurowe
 • urzędy miast i gmin
 • urzędy pocztowe
 • parkingi przy obiektach kultury
 • parkingi osiedlowe

Parametry techniczne

 • ładowanie samochodów – 2 x 8kW Typ 2
 • zabezpieczenia fazowe punktów samochodowych ‒ RCBO 1P+N 6kA B 40A/30mA Typ A
 • autoryzacja ‒ RFID, GSM
 • stopień ochrony – IP 44
 • odporność mechaniczna – IK10
image

Korzyści

 • możliwość zamontowania ładowarki na istniejącej lub nowej sieci zasilającej oświetlenie zewnętrzne
 • dla samorządów wypełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy o elektromobilności
 • doskonały sposób na pozyskiwanie nowych klientów dla obiektów hotelowych i gastronomicznych
 • podniesienie standardu i wizerunku obiektu
 • inwestycja proekologiczna
 • połączenie funkcji ładowania i oświetlenia
 • łatwość i pełne bezpieczeństwo obsługi – kompozyt jest doskonałym izolatorem
 • odporność na czynniki zewnętrzne i wandalizm – ładowarka zamontowana wewnątrz słupa
 • wykorzystanie słupów oświetleniowych jako optymalnej dla użytkowników lokalizacji stacji ładowania (parkingi, zatoki postojowe)
 • możliwość montażu dodatkowych urządzeń wewnątrz słupa, np. czujniki ruchu, router WiFi
 • brak potrzeby występowania o dodatkowy przydział mocy (lokalizacje istniejące)

- Aktualności -

13 stycznia 2021r

Spotkanie w Ambasadzie Królestwa Maroka

image

Jest nam miło poinformować, iż w środę 13 stycznia 2021r, zarząd firmy EV Charge gościł w Ambasadzie Królestwa Maroka w Warszawie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pana Abderrahima Atmoun, Ambasadora Królestwa Maroka w RP.
Podczas spotkania, omówiono m.in. możliwości inwestycyjne w południowych prowincjach Królestwa Maroka. Rozmawiano o potencjale rozwojowym, udogodnieniach podatkowych oraz kluczowych walorach ekonomicznych Maroka, jako bezpiecznego miejsca dla inwestycji oraz biznesowej bramy do dalszej ekspansji na kontynencie afrykańskim.
Podpisana została deklaracja o długofalowym i partnerskim udziale w projektach inwestycyjnych, które będą realizowane w Królestwie Maroka.
Wyrażamy nadzieję, iż spotkanie to już w niedalekiej przyszłości zaowocuje sukcesywną realizacją projektów w obszarach, gdzie spółka EV Charge będzie mogła uczestniczyć nie tylko jako dostawca wysokiej jakości produktów, lecz także partner służący swoją wiedzą i doświadczeniem.
Uprzejmie dziękujemy Ambasadzie Królestwa Maroka w Warszawie, a przede wszystkim Panu Ambasadorowi Abderrahimowi Atmoun, za wspaniałe przyjęcie naszej delegacji.
W zakresie udziału w potencjalnych projektach inwestycyjnych w Maroku, EV Charge reprezentuje międzynarodowa kancelaria prawna RJ&Partners oraz osobiście mec. Robert Jędrzejczyk – Partner Zarządzający kancelarią."

- Kontakt -

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

image

- Dotacje unijne -

W ramach "Pilot Maker Electro Scale Up"

Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Electro ScaleUp”.

image

Od 05.2020 EV Charge jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Efektem tej współpracy jest zaproszenie EV Charge do projektu ELAB – Miasto Czystego Transportu, organizowanego przez PSPA wspólnie z miastem Łódź. PSPA w październiku 2020 r. rozpoczęło swój największy jak do tej pory projekt mający na celu porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) samochodów elektrycznych oraz ich konwencjonalnych odpowiedników. W badaniu zostaną uwzględnione korzyści wynikające z programów dofinansowania uruchomionych przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu, EV Charge dostarczył stację ładowania Combocharger, która została zainstalowana na parkingu IKEA.